Algemene Voorwaarden

  1. Recht op ruilen en teruggave

Je kunt alle artikelen die je hebt aangeschaft op Newbassysfashion.com (webwinkel) zonder opgaaf van redenen en binnen 14 dagen na bestelling van de artikelen,
aan ons retourneren. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 14 dagen definitief.
Neem je hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 6 in acht.
Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt,
behouden wij ons het recht voor, hiervoor een redelijke vergoeding te eisen. Wilt u graag uw artikel retouneren kunt u ons retour formulier invullen en mee terug sturen.

  1. Levering/handelingskosten

Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland via DHL, zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel één werkdag vanaf de besteldatum. Voor gratis bezorging dient de bestelling voor naar Nederland minimaal € 75,00 te bedragen. New Bassy’s Fashion behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de bezorgkosten wel in rekening te brengen. In dat geval zal New Bassy’s Fashion je daarover zo spoedig mogelijk inlichten.

Indien levering van een besteld product niet direct mogelijk blijkt te zijn, zal New Bassy’s Fashion contact opnemen met de consument. De consument heeft dan het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

  1. Prijzen

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De informatie die op deze internetsite en in e-mails van New Bassy’s Fashion wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van artikelen.

  1. Kortingsbonnen & actiecodes

Een kortingsbon kan niet in combinatie met andere actiecodes gebruikt worden voor dezelfde bestelling. Één kortingsbon mag maar voor één enkele bestelling gebruikt worden, met inachtneming van de geldigheidsperiode. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan de kortingsbon, komt het overblijvende saldo te vervallen. New Bassy’s Fashion behoud zich het recht kortingsbonnen en actiecodes te weigeren, indien New Bassy’s Fashion vermoed dat deze frauduleus of door een fout vertrekt zijn. In dat geval zal New Bassy’s Fashion je zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

  1. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van New Bassy’s Fashion tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van je bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. New Bassy’s Fashion behoudt zich het recht voor om over de verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. New Bassy’s Fashion zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief zal New Bassy’s Fashion de persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame van New Bassy’s Fashion (e-mail) kun je zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van je persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit telefonisch mede te delen aan de klantenservice. De mogelijkheid tot afmelden wordt je tevens geboden in elke relevante e-mail van New Bassy’s Fashion

  1. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

Recht van teruggave
Je kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen aan ons retourneren. Kosten hiervan zijn voor je eigen rekening. Deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de artikelen door New Bassy’s Fashion zijn verzonden. Je voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden.

Gevolgen van teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door New Bassy’s Fashion een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

  1. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

  1. Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing